თუ მონაცემებს აგროვებთ, თქვენს მომხმარებელს აქვს ეს მოლოდინი

Thunderhead.com– ის ბოლოდროინდელი ანგარიში განსაზღვრავს მომხმარებელთა ჩართულობას ციფრული ტრანსფორმაციის ეპოქაში: ჩართულობა 3.0: მომხმარებელთა ჩართულობის ახალი მოდელი გთავაზობთ მომხმარებელთა გამოცდილების მთლიან სურათს. აქ მოცემულია რამდენიმე ძირითადი დასკვნა: მომხმარებელთა 83% დადებითად გრძნობს ბიზნესს, რომელიც კარგად იყენებს ინფორმაციასა და მონაცემებს, რომლებიც მათ აქვთ მომხმარებელზე, მაგალითად, პროდუქციისა და მომსახურების დეტალების ხაზგასმით, აგრეთვე შეთავაზებებით, რომლებიც სასარგებლო იქნება.