ელ.ფოსტა მარკეტინგი: აბონენტთა უბრალო სიის შენარჩუნების ანალიზი

ხალხი აფასებს აბონენტის ღირებულებას. აქ მოცემულია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გაზომოთ არა მხოლოდ მნიშვნელობა, არამედ როგორ გავაანალიზოთ სიის შენარჩუნება, რომ განისაზღვროს სად შეიძინოთ ახალი მომხმარებლები და რამდენი სიის შენარჩუნების ანალიზით. სამუშაო ფურცლის ნიმუში შედის!