საწარმოს სოციალური მედია მარკეტინგის პლატფორმის მახასიათებლები

თუ დიდი ორგანიზაცია ხართ, საწარმოს პროგრამული უზრუნველყოფის ექვსი კრიტიკული ასპექტი არსებობს, რომლებიც ყოველთვის გჭირდებათ: ანგარიშის იერარქიები - ალბათ, ნებისმიერი საწარმოს პლატფორმის ყველაზე მოთხოვნადი მახასიათებელია ანგარიშის იერარქიების შექმნის შესაძლებლობა გადაწყვეტილების ფარგლებში. ასე რომ, მშობელ კომპანიას შეუძლია გამოაქვეყნოს ბრენდის ან მის ქვეშ განთავსებული ფრენჩაიზის სახელით, გამოიყენოს მათი მონაცემები, დაეხმაროს მრავალჯერადი ანგარიშების განთავსებაში და მართვაში და წვდომის კონტროლში. დამტკიცების პროცესები - საწარმოს ორგანიზაციებს, როგორც წესი, აქვთ