თქვენ არასწორი ხართ, აქ მოცემულია 4 მიზეზი, რის გამოც სოციალური მედია გავლენას ახდენს SEO– ზე

გთხოვთ, მოვაყენოთ ეს არგუმენტი? მეჩვენება, რომ იქ პროფესიონალები არიან, რომლებიც ცუდი პირისპირ არიან სოციალურ მედიაში, მათზე ზეგავლენის სრულად გააზრების გარეშე. სოციალური არის პოპულარიზაციის მეთოდოლოგია, რომელიც აშენებს როგორც ბრენდის დამოკიდებულებას, ასევე გაცილებით ფართო აუდიტორიის წინაშე. მე არ მინდა, რომ ყველა მათგანს მოვხვდე, მაგრამ, როგორც ჩანს, ხმაურის უმეტესობა მოდის SEO პროფესიონალებისგან - რომლებიც უბრალოდ არ სურთ