6 მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეძლეს ბიზნესის განვითარება პანდემიის დროს

პანდემიის დასაწყისში ბევრმა კომპანიამ შეამცირა სარეკლამო და მარკეტინგული ბიუჯეტი შემოსავლის შემცირების გამო. ზოგიერთ ბიზნესს ეგონა, რომ მასობრივი გათავისუფლებების გამო, მომხმარებლები შეაჩერებენ ხარჯვას, ამიტომ სარეკლამო და მარკეტინგული ბიუჯეტი შემცირდა. ეს კომპანიები ეკონომიკური სიდუხჭირის საპასუხოდ წუწუნებდნენ. გარდა იმისა, რომ კომპანიები ერიდებოდნენ ახალი სარეკლამო კამპანიის გაგრძელებას ან დაწყებას, სატელევიზიო და რადიო სადგურებს ასევე უჭირდათ კლიენტების მოყვანა და შენარჩუნება. სააგენტოები და მარკეტინგი

გაყიდვები და მარკეტინგი ახლა კორპორატიული IT ბიუჯეტის 48% -ს შეადგენს

ამას ცოტა ხანს გვესმის, მაგრამ მაინც აუცილებელია, რომ კომპანიებმა აღიარონ მარკეტინგის ბიუჯეტის ცვლილების ფაქტი. კომპანიები აგრძელებენ ინვესტიციას მარკეტინგის ტექნოლოგიაში, რათა დაეხმარონ მათ შეძენას, შენარჩუნებას და ზრდის სტრატეგიებს ადამიანური რესურსების დამატების გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ IT ინვესტიციები, უპირველეს ყოვლისა, უსაფრთხოების და რისკის ინვესტიციაა - სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ”უნდა”, მარკეტინგული ინვესტიციები კვლავ მოითხოვს ინვესტიციის დაბრუნებას და სრულ შეფასებას. მიუხედავად იმისა, რომ CIOs მაინც ლიდერობენ