თქვენი CMO– ს დაყენება მარკეტინგული ტექნოლოგიისთვის უშედეგოა!

მთავარმა მარკეტინგის ოფიცრის (CMO) საბჭოს და Tealium- ის ახალმა კვლევამ აჩვენა, რომ ბიზნესის და მარკეტინგის გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია ციფრული მარკეტინგის ტექნოლოგიების მართვის ოფიციალური საგზაო რუკისა და მომხმარებლის სენსორული წერტილების გამრავლებით მიღებული მონაცემების ინტეგრირებასთან. სახელწოდებით Quantify How Well You Unify, ახალ მოხსენებაში ნაჩვენებია თუ რამდენად მაღალია მარკეტინგის მომსახურეობა ციფრული მარკეტინგის ტექნოლოგიის სტრატეგიების არქიტექტურაში და მომხმარებლის მონაცემთა წყაროების გამრავლებით გაერთიანებისა და მოპოვების მნიშვნელობის შესახებ. მათ შორის