ინფოგრაფიკა: ახალი სტრატეგიები ჩნდება Google Ads- ით საცალო ვაჭრობის ზრდისთვის

Google Ads- ში საცალო ვაჭრობის ინდუსტრიის მუშაობის შესახებ მეოთხე ყოველწლიურ კვლევაში Sidecar ურჩევს, რომ ელექტრონული კომერციის საცალო ვაჭრებმა გადახედონ თავიანთ სტრატეგიებს და იპოვონ თეთრი სივრცე. კომპანიამ გამოაქვეყნა კვლევა 2020 წლის ნიშნულების მოხსენებაში: Google Ads in Retail, ყოვლისმომცველი კვლევა საცალო სექტორის მუშაობის შესახებ Google Ads- ში. Sidecar– ის დასკვნებში მითითებულია საცალო ვაჭრობის ძირითადი გაკვეთილები, რომლებიც უნდა განიხილონ 2020 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით COVID-19 აფეთქების შედეგად შექმნილი თხევადი გარემოს ფონზე. 2019 წელი უფრო კონკურენტუნარიანი იყო, ვიდრე ოდესმე,