სოციალური ლიდერობა: ინდიანას ლიდერობის ასოციაცია

ამ დილით საოცარი დილა იყო ინდიანას ლიდერობის ასოციაციაში გატარებული. ხშირად არ გეძლევათ შესაძლებლობა ესაუბროთ საგანმანათლებლო ლიდერების ჯგუფს, ხელმძღვანელობის გურუებსა და საზოგადოების ლიდერებს. ბევრი ადამიანი მიმართავს სამოქალაქო და საგანმანათლებლო ორგანიზაციებს და თვლის, რომ ისინი არასდროს იმოქმედებენ ისეთ თემებზე, როგორიცაა სოციალური მედია. სესიის დაწყებამდე ჯგუფის გამოკითხვისას: ჯგუფის 90% იცნობს კომპიუტერებს. ჯგუფის 70% იცნობდა