მობილური მარკეტინგის ავტომატიზაციის უპირატესობები

ორგანიზაციების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის მარკეტინგისა და გაყიდვების ჯგუფის შესაბამისობა, რათა მათ კომუნიკაცია და სამუშაო პროცესების ინტეგრირება მოახდინონ უფრო ეფექტურად. ერთი მხრივ, მარკეტინგს სჭირდება რესურსების ბიბლიოთეკა და ტყვიის წარმოქმნის პროცესი, ხოლო გაყიდვებს სჭირდება მობილობის გამარტივება და გაყიდვების უზრუნველყოფა მათ ხელთაა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დეპარტამენტების საქმიანობა შეიძლება განსხვავებული იყოს, ისინი მაინც ერთმანეთთანაა გადაჯაჭვული. ეს არის სადაც იდეა