მობილური აპელაცია - მობილური ლანდშაფტის შესწავლა

უფრო მეტი სმარტფონის აპლიკაცია, ვიდრე ჩვილები? რაღაც ამის შესახებ ცოტათი საშიში ჩანს ... და ამავე დროს გასაოცარია. აპლიკაციების ლანდშაფტის განხილვისას, როგორც ჩანს, უამრავი თამაშია, მაგრამ ბიზნესის პროდუქტიულობის პროგრამები ჩამორჩება. დარწმუნებული ვარ, მომავალში აპირებთ ამ ციფრების ერთმანეთთან დაახლოებას, რადგან სულ უფრო მეტი საწარმოს კომპანია იღებს მობილური სტრატეგიებს მათი ყოველდღიური ბიზნესის ფარგლებში. უსიამოვნოა