5 მიზეზი, რის გამოც თქვენი გაყიდვების გუნდი არ აღწევს კვოტებს

Qvidian– მა გამოაქვეყნა 2015 წლის გაყიდვების შესრულების ტენდენციების ანგარიში და ის სავსეა სტატისტიკური მონაცემებით გაყიდვების დეპარტამენტებში, რაც დაგეხმარებათ თქვენი საკუთარი გაყიდვების შესრულების დადგენაში დასკვნების საწინააღმდეგოდ. 2015 წლის ორგანიზაციები ფუნდამენტურ ცვლილებას აკეთებენ აგრესიული ზრდისკენ. გაყიდვების ლიდერებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ თავიანთი გუნდების უფრო წარმატებას, გაყიდვების ტაქტიკური შესაძლებლობების მიღმა მიღწევისა და გაყიდვების ძალების გაძლიერების გზით, გაყიდვების სტრატეგიული დასრულების გზით. რადგან გაყიდვების დეპარტამენტები ითხოვენ მოგების გაზრდილი მაჩვენებლების მიღებას და