2015 წლის დაგეგმვის პრაქტიკული მარკეტინგის პროგნოზები

ან იქნებ ახლაც! ეს არის ფოკუსის 10 სფეროს მყარი სია, რომელზეც უნდა იფიქრონ მარკეტინგებმა. თქვენ უნდა იცოდეთ სად გამოყოთ თქვენი მარკეტინგის ბიუჯეტის ძირითადი ნაწილი, იმ ტაქტიკის საფუძველზე, რომელსაც უფრო ხშირად იყენებენ თქვენი მომხმარებლები და პერსპექტივები. ამიტომ Wheelhouse Advisors შეეცადნენ, რომ ეს ინფოგრაფიკა მაქსიმალურად ყოვლისმომცველი ყოფილიყო, ელექტრონული ფოსტის მარკეტინგიდან გადაქცევის, ავტომატიზაციის პლატფორმებზე გადაყვანის საკითხებზე. 10 წლის მარკეტინგის 2015 პროგნოზი