ბრძოლა შემოსულებისათვის

საშუალოდ, აბონენტები თვეში იღებენ 416 კომერციულ ელექტრონულ შეტყობინებას… ეს უამრავი ელ.წერილია საშუალო ადამიანისთვის. უფრო მეტი ადამიანი კითხულობს ელ.ფოსტას, რომელიც მათ ფინანსებსა და მოგზაურობას ეხება, ვიდრე ნებისმიერი სხვა კატეგორია… და მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ, რომ აბონენტები უბრალოდ არ იწერენ თქვენს ელ.წერილს - ისინი ასევე იზიარებენ თქვენს კონკურენტს. თქვენი ელ.ფოსტის კარგად შემუშავება და მობილური მოწყობილობებისთვის რეაგირება აბსოლუტური მინიმუმია. მყარი ელ.ფოსტის მქონე