რა არის მშობლიური რეკლამა?

როგორც ეს განსაზღვრულია FTC– ს მიერ, ადგილობრივი რეკლამა მატყუარაა, თუ არსებობს მასალების არასწორი წარმოდგენა ან ინფორმაციის გამოტოვებაც, რამაც შესაძლოა შეცდომაში შეიყვანოს მომხმარებელი, რომელიც მოქმედებს გონივრულად ამ ვითარებაში. ეს სუბიექტური განცხადებაა და დარწმუნებული არ ვარ, რომ მსურს თავი დავიცვა მთავრობის უფლებამოსილებისგან. რა არის მშობლიური რეკლამა? ფედერალური სავაჭრო კომისია განსაზღვრავს ადგილობრივ რეკლამას, როგორც ნებისმიერ შინაარსს, რომელიც სიახლეების მსგავსია.