რა არის ვირუსული მარკეტინგი? რამდენიმე მაგალითი და რატომ მუშაობდნენ (ან არ მუშაობდნენ)

სოციალური მედიის პოპულარობასთან ერთად, ვიმედოვნებ, რომ ბიზნესის უმეტესობა აანალიზებს ყველა კამპანიას, რომელსაც ისინი ატარებენ, იმედოვნებს, რომ ეს სიტყვასიტყვით გაზიარდება, რათა გაიზარდოს მისი მიღწევა და პოტენციალი. რა არის ვირუსული მარკეტინგი? ვირუსული მარკეტინგი გულისხმობს ტექნიკას, როდესაც შინაარსის სტრატეგები განზრახ ქმნიან შინაარსს, რომელიც ადვილად ტრანსპორტირდება და ძალიან მიმზიდველია ისე, რომ მას სწრაფად იზიარებს მრავალი ადამიანი. მანქანა მთავარი კომპონენტია -