აი რატომ უნდა ინტეგრირდეთ ელ.ფოსტისა და სოციალური მედიის სტრატეგიებში

ჩვენ ცოტათი ცბიერი ვიყავით, როდესაც ვიღაცამ გააზიარა ელ.წერილი სოციალური მედიის ინფოგრაფიკისგან. ძირითადი მიზეზი, რომლითაც არ ვეთანხმებით დისკუსიას, იყო ის, რომ ეს არ უნდა იყოს ერთი ან მეორის არჩევის საკითხი, უნდა იყოს საკითხი, თუ როგორ უნდა მოხდეს თითოეული მედიის სრულად გამოყენება. მარკეტინგებმა უნდა გაითვალისწინონ, თუ როგორ შეიძლება მუშაობდეს ელ.ფოსტის მარკეტინგი და სოციალური მედიის მარკეტინგი, თუ ძალისხმევა კოორდინირებული იქნება. პრობლემა ისაა, რომ მარკეტინგის მხოლოდ 56% აერთიანებს სოციალს