უკეთესი კვლევა, უკეთესი შედეგები: ResearchTech Platform Methodify

Methodify არის ავტომატიზირებული ბაზრის კვლევის პლატფორმა და წარმოადგენს მსოფლიოში ერთ-ერთ მათგანს, რომელიც სპეციალურად შემუშავებულია კვლევის მთელი პროცესის ავტომატიზაციისთვის. პლატფორმა უფრო და უფრო უადვილებს კომპანიებს მომხმარებელთა გადამწყვეტ ცოდნაზე წვდომას პროდუქტის განვითარების და მარკეტინგის პროცესის ყველა ეტაპზე, უკეთესი ბიზნეს გადაწყვეტილებების მისაღებად. ერთი ნაბიჯით გადადგმული ნაბიჯით, Methodify შეიქმნა მორგებადი, რაც კომპანიებს აძლევდა მომხმარებელთა უკუკავშირებს ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მისაღებად