უსაფრთხო გადახდის გადაწყვეტილებების გავლენა ონლაინ შოპინგზე

როდესაც საქმე ონლაინ შოპინგს ეხება, მყიდველის ქცევა მართლაც კრიტიკულ ელემენტებზე მოდის: სურვილი - სჭირდება თუ არა მომხმარებელს ის საქონელი, რომელიც ინტერნეტით იყიდება. ფასი - გადალახავს თუ არა ნივთის ღირებულებას ეს სურვილი. პროდუქტი - არის თუ არა პროდუქტი რეკლამირებული, თუ არა გადაწყვეტილებები, რასაც გადაწყვეტილებები ხშირად ეხმარება. ნდობა - შეუძლია თუ არა გამყიდველი, რომელსაც ყიდულობთ