ჩამონათვალი: როგორ შევქმნათ შინაარსი, რომელიც მოიცავს

იმის გამო, რომ მარკეტინგები ყურადღებას ამახვილებენ შინაარსზე, რომელიც იწვევს აუდიტორიას, ჩვენ ხშირად ვხვდებით საკუთარი თავის მსგავსი ადამიანების მცირე ჯგუფებთან კამპანიების შექმნას და შექმნას. მიუხედავად იმისა, რომ მარკეტინგები ისწრაფვიან პერსონალიზაციისა და ჩართულობისკენ, ჩვენს შეტყობინებებში მრავალფეროვნება ხშირად უგულებელყოფილია კულტურების, სქესის, სექსუალური პრეფერენციებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების უგულებელყოფით… ჩვენი შეტყობინებები, რომლებიც მიზნად ისახავს ურთიერთობას, რეალურად ზღუდავს ხალხს, ვინც არ მოგვწონს. ინკლუზიურობა უნდა იყოს პრიორიტეტი ყველა მარკეტინგულ შეტყობინებაში. სამწუხაროდ,