სიძლიერე: დააკავშირეთ, მართეთ და გააანალიზეთ თქვენი მარკეტინგული მონაცემები

ერთ პროექტზე, რომელზეც ვაგრძელებ მუშაობას ჩემი ერთ-ერთი კლიენტისთვის, არის მარკეტინგის დაფების შექმნა, რომლებიც გარკვეულ რეალურ მონაცემებს მოგვცემს გადაწყვეტილების მისაღებად. თუ ეს მარტივად ჟღერს, ეს ნამდვილად არ არის. ეს არ არის ადვილი. ყველა საძიებო, სოციალურ, ელექტრონულ კომერციულ და ანალიტიკურ პლატფორმას აქვს მონაცემთა თვალთვალის საკუთარი საშუალება - ჩართულობის ლოგიკიდან დამთავრებული ან ამჟამინდელი მომხმარებლებით დამთავრებული. არა მხოლოდ ეს, არამედ პლატფორმების უმრავლესობა კარგად არ თამაშობს მონაცემების დაჭერას ან მიზიდვას