25 გასაოცარი სოციალური მედიის ინსტრუმენტი

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სოციალური მედიის პლატფორმები საკმაოდ განსხვავდება მათი მიზნებითა და მახასიათებლებით. 2013 წლის სოციალური მედიის სტრატეგიების სამიტის ეს ინფოგრაფიკა ლამაზად ანაწილებს კატეგორიებს. კომპანიის სოციალური სტრატეგიის დაგეგმვისას, სოციალური მედიის მენეჯმენტის შესაძლო ინსტრუმენტების სიმრავლე შეიძლება იყოს აბსოლუტური. თქვენ და თქვენი გუნდის დასაწყებად შევადგინეთ 25 შესანიშნავი ინსტრუმენტი, კატეგორიებად დაყოფილი 5 ტიპის ინსტრუმენტებად: სოციალური მოსმენა, სოციალური საუბარი, სოციალური მარკეტინგი, სოციალური ანალიტიკა