თქვენს მარკეტინგულ სტრატეგიაში კულტურის ინფუზიის ხუთი გზა

კომპანიების უმეტესობა უფრო ფართო მასშტაბით უყურებს თავის კულტურას და ფარავს მთელ ორგანიზაციას. ამასთან, მნიშვნელოვანია თქვენი ორგანიზაციის განსაზღვრული კულტურის გამოყენება ყველა შიდა ოპერაციაში, მარკეტინგის ჯგუფის ჩათვლით. ეს არა მხოლოდ თქვენს სტრატეგიას უტოლდება თქვენი კომპანიის საერთო მიზნებს, არამედ ის ადგენს სტანდარტს სხვა დეპარტამენტებისთვის, რომ მათ მიბაძონ. აქ რამდენიმე გზაა, რომლითაც თქვენი მარკეტინგული სტრატეგია ასახავს თქვენი ორგანიზაციის საერთო კულტურას: 1. დანიშნეთ კულტურული ლიდერი