თქვენი სრული შინაარსის მარკეტინგის ჩამონათვალი

ტექსტბროკერმა ჩამოაყალიბა ეს ინფოგრაფიკა თემაზე „5 ნაბიჯი წარმატებული შინაარსის სტრატეგიისკენ“. ხუთი მიმართულებაა: აუდიტისა და ანალიზის მიზნების განსაზღვრა, შექმნა და დაგეგმვა. შექმნა და დათესვა მონიტორინგი და კონტროლი, თუკი რამე უნდა გავწურო, ეს იქნება ხელშეწყობა. მიუხედავად იმისა, რომ გავლენის ქვეშ თესვა სასარგებლოა, სოციალური არხების საშუალებით ფასიანი შინაარსის პოპულარიზაცია, მშობლიური რეკლამა და თითო-თითო დაწკაპუნება საოცარი სტრატეგია. როგორც წესი, ჩვენ ვიწყებთ აქციას დადასტურების შემდეგ, რომ შინაარსი რეზონანსულია