გეოცენტრული მარკეტინგის ჰუბრისი

კოპერნიკი, სავარაუდოდ, თანამედროვე ასტრონომიის მამა იყო, როდესაც ის ამტკიცებდა ჰელიოცენტრიზმს გეოცენტრიზმის გამო. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მზე ჩვენი პლანეტების სისტემის ცენტრი იყო და არა დედამიწა. ეს იყო გმობა და ის ეწინააღმდეგებოდა მეცნიერთა მთელი კულტურის, რომლებიც იმ დროს რელიგიასთან იყვნენ გადაჯაჭვულნი. მაგრამ ის სწორი იყო. მარკეტინგისთვის გამოყენებული საკითხი დღეს გვაქვს. რატომღაც, როდესაც კომპანიები ფართოვდება, ისინი