აუდიტორია საზოგადოების წინააღმდეგ: იცით თუ არა განსხვავება?

ჩვენ პარასკევს საოცარი საუბარი გვქონდა Chickisonaw Nation- ის ალისონ ოლდრიჯ-საურთან და გირჩევთ მოუსმინოთ მას. ალისონი მუშაობს მომხიბლავ პროექტზე Digital Vision გრანტის ფარგლებში, წერს სერიალს მშობლიური ამერიკული გაკვეთილები საზოგადოების მშენებლობისთვის. მისი სერიის მეორე ნაწილში ალისონი განიხილავს აუდიტორია საზოგადოებებსა და საზოგადოებებს. ეს მომწონდა, როგორც მთელი სერიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი. დარწმუნებული არ ვარ