ლექსიკური ონომიები: სინონიმი, ანტონიმია, ჰიპონიმია, მერონიმია, ჰოლონიმია

As DK New Media იკვლევს შინაარსის ავტორიტეტულ სტრატეგიებს, რომლებიც ჩვენ ვამუშავებთ ჩვენი კლიენტებისათვის, არსებობს მეთოდოლოგია, რომელიც უკავშირდება ჩვენს მიერ წარმოებულ თემებს, ჩვენს მიერ გამოვლენილ ხარვეზებსა და პრიორიტეტებს. ჯერ რამდენიმე განმარტება: რა არის ტაქსონომია? ტაქსონომია - საიტის არქიტექტურის ორგანზომილებიანი იერარქიული კლასიფიკაციის მოდელი. თქვენი ვებსაიტისა და შინაარსის სტრატეგიების მიხედვით, ეს არის მსგავსი თემების კატეგორიები - ცნობილი როგორც კოლექცია. ჩართულია Martech Zone, ჩვენ გვაქვს