ყოვლისმომცველი დაჭერით თაღლითობის რისკის შემცირების 4 სტრატეგია

ComScore– ის მონაცემებით, ციფრული რეკლამა, სავარაუდოდ, 2016 წელს იქნება ყველაზე მთავარი მედია სარეკლამო დანახარჯები. ეს ასევე ხდის მას დაუძლეველ სამიზნეს დაჭერით თაღლითობისთვის. სინამდვილეში, ონლაინ რეკლამირების ინდუსტრიაში თაღლითობის შესახებ ახალი ანგარიშის თანახმად, სარეკლამო ხარჯების ერთი მესამედი დაიხარჯება თაღლითობებზე. დისტილატ ქსელებმა და ინტერაქტიული სარეკლამო ბიურომ (IAB) გამოაქვეყნეს ციფრული გამომცემლის სახელმძღვანელო ბოტის ტრაფიკის გაზომვისა და შერბილების შესახებ, ანგარიში, რომელიც შეისწავლის დღევანდელ