თქვენს რეგისტრატორს შეუძლია გაწყვიტოს?

გაგდება

GoDaddy– ს მიერ მისი მომხმარებლის გაუქმების შესახებ დიდი ჩადენის გამო (რომელსაც ახლა აქვს საკუთარი კამპანია: NoDaddy.com), მე გადავწყვიტე გაეცნო სხვა რეგისტრატორებს, მათ შორის ჩემს, თუ რამდენად შეეძლოთ დანამატის გაყვანა ისე ადვილად, როგორც GoDaddy– მა. თქვენ ნამდვილად გაგიკვირდებათ, მხოლოდ რამდენიმე რეგისტრატორს აქვს მომსახურების პირობები, რომლებიც საკმაოდ მკაცრ მოთხოვნებს აყენებს წინააღმდეგ გაუქმება:

Dotster:

16.2 დომენის შეჩერება, გაუქმება ან გადაცემა. თქვენ ეთანხმებით და ეთანხმებით, რომ თქვენი დომენის რეგისტრაცია ექვემდებარება შეჩერებას, გაუქმებას ან გადაცემას (გაუქმება ან გადაცემა, რომელიც ერთობლივად მოიხსენიება, ”გაუქმება”) (ა) Dotster, Inc.– ის, სხვა რეგისტრატორის ან რეესტრის ადმინისტრატორის მიერ შეცდომების გამოსასწორებლად. სახელი ან (ბ) დომენთან დაკავშირებული დავების გადასაჭრელად ICANN– ის პოლიტიკის ან პროცედურის შესაბამისად. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ Dotster, Inc.– ს აქვს საკუთარი შეხედულებისამებრ უფლება შეაჩეროს, გააუქმოს, გადასცეს ან სხვაგვარად შეცვალოს დომენის რეგისტრაცია შვიდი (7) კალენდარული დღით ადრე შეტყობინებამდე და მას შემდეგ, რაც Dotster, Inc. მიიღებს სათანადოდ დამოწმებული ბრძანება კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოდანან საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება, რომელიც მოითხოვს დომენის რეგისტრაციის შეჩერებას, გაუქმებას, გადაცემას ან შეცვლას.

გამოვლენა: მე ვარ Dotster– ის რეგისტრირებული ფილიალი, მაგრამ ასევე ვარ მათი მომსახურების პირადი თაყვანისმცემელი. გადავხედე მათ ამჟამინდელ სპეციალობებს და დღეს საღამოს მივხვდი, რომ ეს განსაკუთრებული საშუალება მაქვს ჩემს მკითხველს გავავრცელო:

გადაიტანეთ თქვენი დომენი Dotster– ში და გადაიხადეთ მხოლოდ 8.99 აშშ დოლარი, რომ განაახლოთ თქვენი დომენი დამატებითი წლით. დააკლიკე აქ
სურათი 2260935 3171413

eNom

სერვისებში არ შედის: შეზღუდვების გარეშე, მომსახურებაში არ შედის შემდეგი: ჩვენ არ შეგვიძლია და არ ვამოწმებთ თუ არა დომენის სახელს (ნიშნებს), რომელსაც აირჩევთ, ან დომენური სახელის (დომენური სახელის) გამოყენებას. სხვა სერვის (სერვისები) არღვევს სხვათა კანონიერ უფლებებს. თქვენი პასუხისმგებლობაა იცოდეთ, არღვევს თუ არა დომენის სახელი (ებ) ი სხვების კანონიერ უფლებებს. სასამართლომ შეიძლება მოგვაწესოს თქვენი დომენის სახელის გაუქმება, შეცვლა ან გადაცემა; თქვენი პასუხისმგებლობაა ჩამოთვალოთ ზუსტი საკონტაქტო ინფორმაცია თქვენს ანგარიშთან ერთად და დაუკავშირდეთ კომუნიკაციურ მხარეებს, პოტენციურ მოსარჩელეებსა და სამთავრობო ორგანოებს. ჩვენი პასუხისმგებლობა არ არის სასამართლოს ბრძანებების ან სხვა კომუნიკაციების გაგზავნა თქვენთვის. ჩვენ შევასრულებთ სასამართლოს ბრძანებებს, თუ არ დაგვიკავშირდებით ბრძანების გასაპროტესტებლად.

Register.com

თქვენ ეთანხმებით და ეთანხმებით, რომ Register.com– მა შეიძლება შეაჩეროს, გააუქმოს, გადაიტანოს ან შეცვალოს თქვენი სერვისების გამოყენება ნებისმიერ დროს, რაიმე მიზეზით, Register.com– ის შეხედულებისამებრ და თქვენთვის გაფრთხილების გარეშე.

ქსელის გადაწყვეტილებები

10. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა. აქ მოცემული პასუხისმგებლობის სხვა შეზღუდვების გარდა, თქვენ ეთანხმებით, რომ ქსელის გადაწყვეტილებებს არ ექნებათ რაიმე სახის პასუხისმგებლობა ზარალის ან პასუხისმგებლობის გამო .TW რეესტრის მიერ სარეგისტრაციო მოთხოვნა (ებ) ის დამუშავების შედეგად, შეზღუდვის გარეშე, თქვენი შესაძლებლობის ან შეუძლებელია კონკრეტული დომენის სახელის მოპოვება. ქსელის გადაწყვეტილებები პასუხისმგებლობას არ ეკისრება რეგისტრაციის მოთხოვნის ან დომენის სახელის უარყოფის, შეჩერების, გაუქმების, წაშლის, შეწყვეტის ან გადაცემისთვის .TW Registry, TWNIC პროცედურების, წესების ან პოლიტიკის გამო, ან სასამართლოების სასამართლოების წესების, წესების ან ზიანის გამო. კანონი ან დავის მოგვარების არბიტრები. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი ნებისმიერი მოთხოვნის, ზიანის ან დაზიანების გამო, რომელიც წარმოიშობა მომსახურების შეწყვეტის შედეგად .TW რეესტრის მიერ რაიმე მიზეზით, მათ შორის .TW რეესტრის სარეგისტრაციო ორგანოს შეწყვეტით ან მისი გაკოტრებით.

AT&T Yahoo!

5.3 დასრულება AT&T Yahoo!
AT&T Yahoo! შეუძლია შეწყვიტოს ეს პირობები ნებისმიერ დროს, თქვენი შეტყობინების საფუძველზე. ამის საწინააღმდეგო რაიმეს მიუხედავად, AT&T Yahoo! შეიძლება ასევე, მაგრამ არ აქვს ვალდებულება დაუყოვნებლივ შეაჩეროს ან შეწყვიტოს თქვენი მომსახურება, შეწყვიტოს თქვენი წვდომა და პაროლი, ამოიღოს თქვენი მომსახურება AT&T Yahoo! სერვერები, ან წაშალეთ ნებისმიერი შინაარსი სერვისში, თუ AT&T Yahoo! თავის შეხედულებისამებრ ასკვნის, რომ თქვენ (ა) დაარღვიეთ, დაარღვიეთ ან მოქმედებდით შეუსაბამოდ ამ პირობების ასოსა და სულისკვეთებაზე, მათ შორის AT&T Yahoo! პოლიტიკა ან ნებისმიერი მოქმედი კანონი ან რეგულაცია; (ბ) მოგვაწოდეთ ცრუ ინფორმაცია თქვენი ანგარიშის ინფორმაციის ნაწილად; გ) ეწევიან თაღლითურ ან უკანონო საქმიანობას ან უკანონო ან მავნე საქონლის ან მომსახურების რეალიზაციას; ან (დ) ეწევიან საქმიანობას ან გაყიდვებს, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს AT&T Yahoo!– ს უფლებებს ან რეპუტაციას. ან სხვები (თითოეული "მიზეზის შეწყვეტა"). ნებისმიერი შეწყვეტა მიზეზების გამო AT&T Yahoo! ძალაში შევა დაუყოვნებლივ და თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით, რომ განკურნების არანაირი შესაძლებლობა არ გექნებათ. თუ თქვენი AT&T Yahoo! პირადობის მოწმობა შეწყდა რაიმე მიზეზით, ასევე შეწყდება ეს პირობები და თქვენს მომსახურებაზე წვდომა. გარდა ამისა, თუ დომენური დომენის ახალი სახელი დარეგისტრირდით თქვენს სამსახურთან და AT&T Yahoo! წყვეტს თქვენს მომსახურებას მიზეზის შეწყვეტის გამო, შემდეგ AT&T Yahoo! იტოვებს უფლებას მოითხოვოს დომენის სახელის მომწოდებელი დომენის სახელის ამოღება დომენური სახელის რეესტრიდან და / ან დომენის სახელის გადაცემა თქვენგან AT&T Yahoo! თქვენ აცნობიერებთ, რომ იქ სადაც AT&T Yahoo! გადასცემს ამ დომენის სახელს AT&T Yahoo! ამ 5.3 ნაწილის შესაბამისად, AT&T Yahoo! დაიცავს რეგისტრირებული დომენური სახელის მფლობელის ყველა უფლებას ამ დომენური სახელის მიმართ, მათ შორის დომენის სახელის მესამე მხარეს მიყიდვის უფლების ჩათვლით (სადაც ეს იყო თქვენ მიერ თავდაპირველი რეგისტრანტის მიერ დომენური სახელის შესაბამის უფლებაზე) .

MyDomain.com

6.5 ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ჩვენი შეხედულებისამებრ, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს თქვენი წვდომა ჩვენს ვებსაიტზე და მასთან დაკავშირებულ სერვისებზე ან მის ნებისმიერ ნაწილზე, ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე. ჩვენ შევწყვეტთ ჩვენი მომსახურების პირობების ნებისმიერი დარღვევის ან ნებისმიერი საქმიანობისთვის, რომელიც წარმოადგენს უკანონო ან აკრძალულ გამოყენებას, როგორც აღწერილია აქ.

GoDaddy.com

თუ თქვენ შეძენილი მომსახურება გაქვთ, Go Daddy- ს არ აქვს ვალდებულება დააკვირდეს თქვენს მიერ მომსახურების გამოყენებას. Go Daddy იტოვებს უფლებას გადახედოს თქვენს მიერ სერვისების გამოყენებას და გააუქმოს სერვისები საკუთარი შეხედულებისამებრ. Go Daddy იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს თქვენი წვდომა სერვისებზე ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე, რაიმე მიზეზით.

მე არ ვარ ადვოკატი, ამიტომ არავის ვურჩევ ვისთან უნდა დარეგისტრირდნენ დომენებში. მე საკმაოდ დარწმუნებული ვარ, რომ მწვანეში ლეგალიზაცია კარგი და ყვითელი ცუდია. მომსახურების პირობები, სადაც აღნიშნულია, რომ მათ შეუძლიათ შეაჩერონ თქვენი მომსახურება ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე, მცირედი შეტყობინების გარეშე… ან შეიძლება მათ შეიძლება შენარჩუნება თქვენი დომენური სახელი შეშინება heck out of me !!!

შენიშვნა: Google– ის დომენის ტერმინების განხილვისას, ჩანს, რომ ისინი იყენებენ GoDaddy– ს ან eNom– ს… მაგრამ მე ვერ გეტყვით რომელი და როგორ. სრული გამჟღავნება: მე შევქმენი NoDaddy ლოგო. მე მაქვს შვილობილი მარკეტინგი კომისიის Junction- თან და უფლებამოსილი ვარ, განათავსო შვილობილი მარკეტინგი როგორც Dotster- ის, ასევე GoDaddy- სთვის. სინამდვილეში, ამ გვერდზე ალბათ ნახავთ GoDaddy– ს ერთ – ერთ რეკლამას! მე ვერ შევარჩიე.

ერთი კომენტარი

  1. 1

რას ფიქრობთ?

ეს საიტი იყენებს Akismet- ს, რათა შეამციროს სპამი. შეისწავლეთ თქვენი კომენტარის მონაცემები დამუშავებული.