5 აუცილებელი მარკეტინგის ავტომატიზაციის ოპტიმიზაციისთვის

მრავალი მარკეტინგისთვის, მარკეტინგის ავტომატიზაციის გადაწყვეტილებების დაპირება მიუღწეველი ჩანს. ისინი ძალიან ძვირი ან ძალიან რთული შესასწავლია. OutMarket– ის ”თანამედროვე მარკეტინგის მანიფესტში” ეს მითები და სხვა მრავალი გავაფანტე. დღეს კიდევ ერთი მითი მინდა გავფანტო: მარკეტინგის ავტომატიზაცია არის ვერცხლის ტყვია. ავტომატიზაციის პროგრამის დანერგვა ავტომატურად არ გაზრდის ჩართულობას და კონვერტაციებს. ამ შედეგების მისაღწევად, მარკეტინგებმა უნდა მოახდინონ მარკეტინგის ავტომატიზაციისა და კომუნიკაციების ოპტიმიზაცია. ოპტიმიზაცია შეიძლება ვიფიქროთ