დამდა: რა არის ციფრული აქტივების მართვა?

ციფრული აქტივების მართვა (DAM) მოიცავს მენეჯმენტის ამოცანებსა და გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ეხება ციფრული აქტივების გადაყლაპვას, ანოტაციას, კატალოგს, შენახვას, მოძიებას და განაწილებას. ციფრული ფოტოსურათები, ანიმაციები, ვიდეოები და მუსიკა ასახავს მედია აქტივების მენეჯმენტის სამიზნე სფეროებს (DAM- ის ქვეკატეგორია). ძნელია ციფრული აქტივების მენეჯმენტის საკითხის განხილვა ისე, რომ არ გამოჩნდეს აშკარად აშკარა ცხადი. მაგალითად: დღეს მარკეტინგი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ციფრულ მედიასაშუალებებზე. დრო კი ფულია. ასე რომ, მარკეტინგებმა იმდენი უნდა დახარჯონ