რა არის ციფრული აქტივების მართვის (DAM) პლატფორმა?

ციფრული აქტივების მენეჯმენტი (DAM) შედგება მენეჯმენტის ამოცანებისგან და გადაწყვეტილებებისგან, რომლებიც დაკავშირებულია ციფრული აქტივების მიღებასთან, ანოტაციასთან, კატალოგირებასთან, შენახვასთან, მოძიებასთან და განაწილებასთან. ციფრული ფოტოები, ანიმაციები, ვიდეოები და მუსიკა ასახავს მედია აქტივების მართვის სამიზნე სფეროებს (DAM-ის ქვეკატეგორია). რა არის ციფრული აქტივების მენეჯმენტი? ციფრული აქტივების მართვის DAM არის მედია ფაილების ადმინისტრირების, ორგანიზებისა და გავრცელების პრაქტიკა. DAM პროგრამული უზრუნველყოფა საშუალებას აძლევს ბრენდებს განავითარონ ფოტოების, ვიდეოების, გრაფიკების, PDF-ების, შაბლონების და სხვა ბიბლიოთეკა.