ციფრული მარკეტინგის ინტეგრირება თქვენს სპონსორობაში

მარკეტინგის სპონსორობა მნიშვნელოვან მნიშვნელობას ანიჭებს ბრენდის ხილვადობას და ვებსაიტების ტრაფიკს. დახვეწილი მარკეტინგის წარმომადგენლები დღეს სპონსორობისგან მაქსიმალურად იყენებენ და ამის ერთ-ერთი გზაა საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის უპირატესობების გამოყენება. იმისათვის, რომ გააუმჯობესოთ მარკეტინგული სპონსორობა SEO– ს საშუალებით, უნდა განსაზღვროთ სპონსორობის სხვადასხვა ტიპები და ძირითადი კრიტერიუმები, რომლებიც აუცილებელია SEO– ს მნიშვნელობის ანალიზისთვის. ტრადიციული მედია - ჩვეულებრივ მოდის ბეჭდვითი, სატელევიზიო, რადიო სპონსორობა ტრადიციული მედიის საშუალებით