რატომ იქნება ემოციური კავშირი მთავარი ამ სადღესასწაულო სეზონის გაყიდვების წარმატებაში

ერთ წელზე მეტია, საცალო ვაჭრობა აწარმოებს პანდემიის გავლენას გაყიდვებზე და როგორც ჩანს, ბაზარს კიდევ ერთი რთული სადღესასწაულო სავაჭრო სეზონი ელის 2021 წელს. წარმოება და მიწოდების ჯაჭვის შეფერხება კვლავ აზიანებს ინვენტარის შენარჩუნების უნარს საიმედოდ საწყობში. უსაფრთხოების პროტოკოლები კვლავ აფერხებს მომხმარებელს მაღაზიაში ვიზიტების განხორციელებაში. ხოლო შრომის დეფიციტი მაღაზიებს აძალებს, როდესაც საქმე ეხება მომხმარებელთა მომსახურებას, რომლებიც