თორ შროკი ართულებს ინტერნეტ მარკეტინგის გურულებს? ფულისა და პრიზების სახით 1,800 აშშ დოლარის გაცემა

And I was a VERY good student. So good in fact that I am taking two of my former guru instructors, Marlon Sanders and Armand Morin to the woodshed in Joel Comm’s Secret Classroom Affiliate Program!

აი, რა ვისწავლე და როგორ ვცემ მე მსოფლიოს საუკეთესო ინტერნეტ მარკეტოლოგები.