ინვენტარის ხარისხის სახელმძღვანელო მითითებების (IQG) მნიშვნელობის გააზრება

მედიის ონლაინ შეძენა არ განსხვავდება ლეიბების ყიდვას. მომხმარებელმა შეიძლება დაინახოს ლეიბი ერთ მაღაზიაში, რომლის ყიდვაც სურს, არ გააცნობიეროს, რომ სხვა მაღაზიაში იგივე ნაჭერი უფრო დაბალი ფასია, რადგან მას სხვა სახელი აქვს. ეს სცენარი ძალიან ართულებს მყიდველს ზუსტად იცოდეს რას იღებს; იგივე ეხება ონლაინ რეკლამირებას, სადაც ობიექტების ყიდვა-გაყიდვა და შეფუთვა ხდება