ყველა, ვინც ურთიერთობს თქვენთან, არ არის მომხმარებელი

ონლაინ ინტერაქცია და უნიკალური ვიზიტი თქვენს ვებსაიტზე სულაც არ არის თქვენი ბიზნესის მომხმარებელი, ან თუნდაც სავარაუდო მომხმარებელი. კომპანიები ხშირად უშვებენ შეცდომას, ჩათვალეთ, რომ ვებსაიტის ყველა მონახულება არის ადამიანი, ვისაც აინტერესებს მათი პროდუქტი, ან რომ ვინც ჩამოტვირთავს ერთ თეთრ გაზეთს, მზად არის შესაძენად. Ასე არა. საერთოდ ასე არ არის. ვებ – სტუმარს შეიძლება ჰქონდეს მრავალი მიზეზი თქვენი საიტის დათვალიერებისა და თქვენს შინაარსთან დროის გასატარებლად