საუკეთესო რჩევა ათასწლეულის შინაარსის წარმატებული მარკეტინგის სტრატეგიებისთვის

ეს არის კატების ვიდეოების, ვირუსული მარკეტინგისა და შემდეგი მნიშვნელოვანი რამების სამყარო. ყველა პლატფორმის ონლაინ საშუალებით, პოტენციურ მომხმარებლებთან მისასვლელად, ყველაზე დიდი გამოწვევაა, როგორ გახადოთ თქვენი პროდუქტი შესაბამისი და სასურველი თქვენი სამიზნე ბაზრისთვის. თუ თქვენი სამიზნე ბაზარი ათასწლეულია, თქვენ კიდევ უფრო მკაცრი სამუშაო გაქვთ, რომელიც ემსახურება თაობის საჭიროებებს, რომლებიც დღეში საათებს ხარჯავენ სოციალურ მედიაში და არ არიან ეტაპობრივად ტრადიციული მარკეტინგული ტექნიკის მიერ. ა