როგორ იყოთ მუდმივი გაყიდვებში თქვენი ლიდერების გამორთვის გარეშე

დრო არის ყველაფერი ბიზნესში. ეს შეიძლება იყოს განსხვავება პოტენციურ ახალ კლიენტსა და დაკიდებას შორის. არ არის მოსალოდნელი, რომ თქვენ მიაღწევთ გაყიდვების ლიდერობას თქვენი პირველი ზარის მცდელობისას. შეიძლება დასჭირდეს რამდენიმე მცდელობა, რადგან ზოგიერთი კვლევა ვარაუდობს, რომ შეიძლება დასჭირდეს 18 ზარი, სანამ ტელეფონზე პირველად მიაღწევთ უპირატესობას. რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულია ბევრ ცვლადსა და გარემოებაზე, მაგრამ ეს ერთია