ვირტუალური ღონისძიებები არ არის საჭირო: მარკეტინგის დეპარტამენტებმა შეიძლება გააოცონ ისინი

ჩვენ ყველანი ვმონაწილეობდით უამრავ ვირტუალურ ღონისძიებაში პანდემიის დროს - ყოველი ადამიანური ურთიერთქმედება გახდა Zoom ან Meets შეხვედრა. ორი წლის შემდეგ ეკრანებზე ყურების შემდეგ, ძნელია ხალხის ჩართვა სხვა მოსაწყენ ვირტუალურ ღონისძიებაზე ან ვებინარზე. მაშ, რატომ აკეთებენ საუკეთესო მარკეტინგული გუნდები ინვესტიციებს ვირტუალურ ღონისძიებებსა და ვებინარებში? როდესაც კარგად არის შესრულებული, ვირტუალური მოვლენები ყვებიან ბრენდის ისტორიას ვიზუალურ ფორმატში და შეუძლიათ აღბეჭდონ ა