ეფექტური სტრატეგიები Omni-Channel კომუნიკაციისთვის

მოკლე განმარტება იმის შესახებ, თუ რა არის Omni-channel კომუნიკაცია და მასში მოცემული კონკრეტული მახასიათებლები და სტრატეგიები მარკეტინგის გუნდებისთვის, მათი მომხმარებლების ერთგულებისა და ღირებულების გასაზრდელად.