ტექნიკური ეფექტი: მარტეხი აკეთებს თავის მიზანს ზუსტად განსხვავებით

სამყაროში, სადაც ტექნოლოგია შემუშავებულია ამაჩქარებლად და სტრატეგიული უპირატესობის მოსაპოვებლად, წლების განმავლობაში მარკეტინგული ტექნოლოგია სულ სხვაგვარად მოქმედებს. ათობით პლატფორმის, ინსტრუმენტისა და პროგრამული უზრუნველყოფის წინაშე მდგარი ასარჩევი, მარკეტინგის ლანდშაფტი უფრო რთული და რთულია, ვიდრე ოდესმე, ტექნიკური სტეკები დღითიდღე რთულდებიან. უბრალოდ გადახედეთ Gartner's Magic Quadrants ან Forrester's Wave რეპორტებს; ტექნოლოგიის რაოდენობა