როგორ შეამციროთ თქვენი მომხმარებლის შეძენის ღირებულება მაქსიმალური ROI-სთვის

როდესაც თქვენ ახლახან იწყებთ ბიზნესს, მაცდურია კლიენტების მოზიდვა ნებისმიერი გზით, მიუხედავად ხარჯებისა, დროისა და ენერგიისა. თუმცა, როგორც სწავლობთ და იზრდებით, მიხვდებით, რომ მომხმარებლის შეძენის საერთო ღირებულების დაბალანსება ROI-ით აუცილებელია. ამისათვის თქვენ უნდა იცოდეთ თქვენი მომხმარებლის შეძენის ღირებულება (CAC). როგორ გამოვთვალოთ კლიენტების შეძენის ღირებულება CAC-ის გამოსათვლელად, თქვენ უბრალოდ უნდა გაიყოთ ყველა გაყიდვა და