რა ზომები უნდა მიიღონ მარკეტინგებმა, რომ ონლაინ რეჟიმში მიაღწიონ წარმატებას

XXI საუკუნეში უამრავი ისეთი ტექნოლოგია გაჩნდა, რაც საშუალებას გვაძლევს წარმატებაში წარმატების შედარებით უფრო წარმატებული გავზარდოთ ბიზნესი უფრო ინტეგრირებული და გავლენის ქვეშ. დღიურებიდან, ელექტრონული კომერციის მაღაზიებიდან, ონლაინ ბაზრებიდან დაწყებული, სოციალური მედიის არხებით დამთავრებული, ინტერნეტი გახდა ინფორმაციის საზოგადოებრივი ასპარეზი, რომელიც მომხმარებლებს შეეძლებათ მოიძიონ და მოიხმარონ. პირველად ინტერნეტმა შექმნა ახალი შესაძლებლობები ბიზნესისთვის, რადგან ციფრულმა საშუალებებმა ხელი შეუწყო გამარტივებას და ავტომატიზაციას