ქცევითი რეკლამა კონტექსტუალური რეკლამის წინააღმდეგ: რა განსხვავებაა?

ციფრული რეკლამა ზოგჯერ ცუდ რეპს იღებს დახარჯული ხარჯების გამო, მაგრამ არ შეიძლება უარვყოთ, რომ სწორად გაკეთების შემთხვევაში, მას შეუძლია ძლიერი შედეგების მოტანა. საქმე იმაშია, რომ ციფრული რეკლამა იძლევა ბევრად უფრო ფართო წვდომას, ვიდრე ორგანული მარკეტინგის ნებისმიერი ფორმა, რის გამოც მარკეტოლოგები მზად არიან დახარჯონ მასზე. ციფრული რეკლამის წარმატება, ბუნებრივია, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შეესაბამება ისინი სამიზნე აუდიტორიის საჭიროებებსა და სურვილებს.