დაამყარეთ მდგრადი მომხმარებელთან ურთიერთობა ხარისხის შინაარსთან

ბოლო კვლევამ აჩვენა, რომ ონლაინ შოპინგის ქცევის 66 პროცენტი მოიცავს ემოციურ კომპონენტს. მომხმარებლები ეძებენ გრძელვადიან, ემოციურ კავშირებს, რომლებიც სცილდება ყიდვის ღილაკებსა და მიზნობრივ რეკლამებს. მათ სურთ თავს ბედნიერად, მოდუნებულად ან აღფრთოვანებულად გრძნობდნენ, როდესაც საცალო ვაჭრობასთან ერთად ყიდულობენ ინტერნეტს. კომპანიები უნდა განვითარდნენ, რომ ამ ემოციური კავშირი დაამყარონ მომხმარებლებთან და დაამყარონ გრძელვადიანი ერთგულება, რომელსაც გავლენა აქვს ერთი შენაძენის მიღმა. შეიძინეთ ღილაკები და შემოთავაზებული რეკლამები სოციალურ ქსელში