რა უნდა იცოდეთ მარკეტინგებმა ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის შესახებ

მას შემდეგ, რაც მარკეტინგი და ყველა სხვა ბიზნეს საქმიანობა სულ უფრო მეტად ეკიდება ტექნოლოგიას, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა გახდა მთავარი პრიორიტეტი წარმატებული კომპანიებისთვის. ამიტომ, მარკეტინგის ყველა ჯგუფს უნდა ესმოდეს ინტელექტუალური საკუთრების კანონის საფუძვლები. რა არის ინტელექტუალური საკუთრება? ამერიკის იურიდიული სისტემა გარკვეულ უფლებებსა და დაცვას ითვალისწინებს საკუთრების მფლობელებისათვის. ეს უფლებები და დაცვები ჩვენს საზღვრებს მიღმა ვრცელდება სავაჭრო ხელშეკრულებებით. ინტელექტუალური საკუთრება შეიძლება გონების ნებისმიერი პროდუქტი იყოს