პერსონალიზებიდან მაღალგანზომილებიანი ემოციური ინტელექტი

მაღალი ემოციური ინტელექტის (EQ) მქონე ადამიანები ძალიან მოსწონთ, ავლენენ ძლიერ მუშაობას და ზოგადად უფრო წარმატებულები არიან. ისინი ხაზგასმით აღნიშნავენ და აქვთ კარგი სოციალური უნარები: აჩვენებენ სხვისი გრძნობების ცოდნას და ამ ცნობიერებას გამოხატავენ სიტყვებსა და მოქმედებებში. მათ შეუძლიათ იპოვონ საერთო ენა ფართო სპექტრთან და განავითარონ ურთიერთობები, რომლებიც აღემატება მხოლოდ მეგობრულობას და ურთიერთთანამშრომლობის უნარს. ისინი ამას აღწევენ შენიშვნით და ანალიზით