ბუშტები, ბუშტები და მარტეხი: რომელ მათგანს არ ეკუთვნის?

ბუშტებისა და ბუშტის რეზინისგან განსხვავებით, მარტეხი არ იფეთქებს, როდესაც გაფართოების წერტილს მიაღწევს. ამის ნაცვლად, მარტეკის ინდუსტრია განაგრძობს ცვლილებებს და ინოვაციებს ცვლილებებისა და ინოვაციების შეცვლას - ისევე, როგორც ეს გაკეთდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. შეიძლება ჩანდეს, რომ ინდუსტრიის ამჟამინდელი ზრდა არამდგრადია. ბევრს ჰკითხა, მიაღწია თუ არა მარტეხის ინდუსტრიამ, რომელიც 3,800 – ზე მეტი გადაწყვეტილებით არის დატვირთული, გარდატეხის წერტილს. ჩვენი მარტივი პასუხი: არა, ასე არ არის. ინოვაცია არ არის