როგორ შეუძლია რეალურ დროში ბაზრის ფასების გაზრდას ბიზნესის წარმადობისთვის

იმის გამო, რომ თანამედროვე სამყარო სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს სიჩქარეს და მოქნილობას, რეალურ დროში, უაღრესად რელევანტურ ფასწარმოქმნასა და გაყიდვების ხელმძღვანელობას მათი გაყიდვის არხებში შეყვანის შესაძლებლობით შეუძლია ბიზნესს უპირატესობა გაუწიოს კონკურენტებს, როდესაც საქმე მომხმარებლის მოლოდინების დაკმაყოფილებას ეხება. რა თქმა უნდა, შესრულების მოთხოვნების ზრდასთან ერთად იზრდება ბიზნესის სირთულეებიც. ბაზრის პირობები და ბიზნესის დინამიკა სულ უფრო სწრაფი ტემპით იცვლება, რის გამოც კომპანიები იბრძვიან ფასების გამომწვევებზე პასუხის გაცემისთვის