ელექტრონული კომერციის დამწყებთათვის ვალების შეგროვება: განმსაზღვრელი სახელმძღვანელო

ტრანსაქციაზე დაფუძნებული ზარალი მრავალი ბიზნესისთვის ფაქტია, თანხის ჩამოჭრის, გადაუხდელი გადასახადების, უკუქცევის ან უკან დაბრუნებული პროდუქციის გამო. სესხის გამცემი ბიზნესისგან განსხვავებით, რომლებსაც ზარალის დიდი პროცენტი უნდა მიიღონ, როგორც თავიანთი ბიზნესის მოდელის ნაწილი, ბევრი სტარტაპი გარიგების ზარალს განიხილავს, როგორც უსიამოვნებას, რაც დიდ ყურადღებას არ საჭიროებს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ზარალის ზრდა, მომხმარებელთა შეუმოწმებელი ქცევის გამო და დანაკარგების დიდი რაოდენობა, რაც მნიშვნელოვნად შემცირდება რამდენიმე