საუკეთესო პრაქტიკა სოციალური მედიის პოსტების სწორად დაგეგმვისთვის

თქვენი სოციალური მედიის შეტყობინებების დაგეგმვა უნდა იყოს თქვენი სოციალური მედიის მარკეტინგის სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი და ზედმეტია იმის თქმა, რომ მას ბევრი სარგებელი მოაქვს. გარდა იმისა, რომ არ გჭირდება ფიქრი სოციალურ მედიის რამდენიმე პლატფორმაზე დღეში მრავალჯერ განთავსებაზე, თქვენ ასევე შეინარჩუნებთ თანმიმდევრულ გრაფიკს, დაგეგმავთ დროის მგრძნობიარე შინაარსს და გექნებათ ჯანსაღი გაზიარების კოეფიციენტი, რადგან წინასწარ შეგიძლიათ დაგეგმოთ. იმის ნაცვლად, რომ ყოველდღიურად ვიყოთ სოციალურ მედიის პლატფორმებზე, დანიშნეთ